Om mig Leif Anjou

Jag är Ekon. Dr. och jur. kand., tidigare auktoriserad revisor, konsult och partner vid PwC, där jag också hade olika ledningspositioner. Bl. a. var jag ansvarig för den kommunala sektorn och VD för KomRev efter PwCs övertagande. Mina uppdragsgivare var förutom kommuner, landsting och regioner även statliga myndigheter och aktiebolag i den privata sektorn.

Under åren 2002 – 2013 forskade jag om det kommunpolitiska systemets styrning, först vid KFi (Kommunforskning i Väst), därefter vid IKE (Institutet för Kommunal Ekonomi vid Stockholms Universitet). Projektet ledde till sammanlagt fyra rapporter. Forskningsresultaten utgör tillsammans med min praktiska erfarenhet basen för konferens- och seminarieinlägg samt utrednings- och konsultuppdrag åt framför allt primärkommuner men också till mindre privatägda konsultföretag.

Kommunpolitikens styrning av verksamheten

I mitt forskningsprojekt har jag undersökt vad och hur kommunpolitiken styr och vilket resultat styrningen uppnår. I den sista och fjärde rapporten inriktade jag mig på frågan vilka styrstrategier som är framgångsrika i den kommunala styrningen. Rapporterna förtecknas i fliken rapporter, där det också är möjligt att beställa rapporterna.

För en sammanfattande presentation av projektet och dess resultat, tryck på denna länk.

Under artiklar återger jag i skrift min inspirationsföreläsning maj 2019 på Österåkers kommuns konferens med rubriken ”Ekonomi och kvalitet i framtidens välfärd”. I föreläsningen drar jag slutsatser både av min forskning och från min praktiska erfarenhet. Under samma flik finns länkar till några debattartiklar.


Varifrån, vart och varför i Rödåkra? En berättelse om att förverkliga sina ideal.

I november 2019 debuterade jag också som skönlitterär författare med en roman där tre av huvudpersonerna är kommunpolitiker. Även om romanen inte i första hand är skriven för kommunpolitiskt aktiva, så tror jag att de finner en extra krydda. Några repliker i romanen är hämtade från mina intervjuer i forskningsprojektet. Helt anonymiserat, förstås.

Gå gärna till hemsidan rodakra.se genom att klicka på länken.