Här finner Du länkar till några av mina artiklar

Text från en inspirationsföreläsning den 24 maj 2019 på Österåkers kommuns konferens Ekonomi och kvalitet i framtidens välfärd, Framgångsrik kommunpolitisk styrning av välfärdsproduktion

Debattartikel Dagens Samhälle den 6 december 2013, Ge kommunala toppchefer samma ansvar som en vd

Debattartikel i SvD den 23 oktober 2012 Konkurrens i välfärden driver på utveckling

Debattartikel Dagens Samhälle den 27 september 2012, Planekonomi löser inte välfärdens utmaningar

Debatt artikel Dagens Samhälle den 6 december 2011, Skärp styrningen av välfärdstjänsterna